Collagen Diamond White Premium

Hỗ trợ dưỡng da
Tăng độ ẩm, tăng đàn hồi cho da
Hỗ trợ hạn chế lão hóa da, giúp giảm khô da, nhăn da

Mô tả

Hỗ trợ dưỡng da
Tăng độ ẩm, tăng đàn hồi cho da
Hỗ trợ hạn chế lão hóa da, giúp giảm khô da, nhăn da